Over de site


Deze site is gemaakt, betaald en wordt onderhouden door Wim Coenraad. De bedoeling is om een inleiding in de achtergronden van de spoorwegbeveiligstechniek (het seinwezen) te geven en om de filosofie van de spoorwegbeveiliging uit te leggen aan de hand van een indeling naar functies, functievervullers en voorbeelden van implementaties van die functievervullers in systemen en producten. Omdat er op veel sites, in veel boeken en tijdschriften voldoende voorbeelden en gedetailleerde beschrijvingen van de technische oplossingen ("hoe de dozen werken") zelf te vinden zijn zal ik in eerste instantie simpelweg naar al dat materiaal verwijzen c.q doorlinken. Veel van die informatie, zeer over de wat modernere systemen is ook beschermd door auteursrecht.

De oorsprong van deze site ligt in de website van de IRSE Nederland, die ik zelf opgebouwd en lange tijd beheerd heb.

Deze site neemt (voorlopig?) de plaats in van het boek over dat ik wellicht ooit zou willen schrijven over mijn vakgebied. Wie weet vinden we daar ooit de tijd en het budget voor. Ervaringen van anderen met het in eigen beheer schrijven en uitgeven van boeken stemmen wat sceptisch over de "business case" voor zoiets. Bovendien kan een website organisch groeien.

Over het algemeen zal deze site wat meer hoofdspoorweg (main line railways) dan metro of (snel-)tram (mass transit) insteek kiezen, dat is nu eenmaal mijn achtergrond. Uiteraard gelden de gebruikelijke disclaimers, alles is naar beste eer en geweten beschreven, op basis van de informatie die ik heb, Echter er zijn geen garanties voor volledigheid en correctheid.


Over mij091012 pasfoto wim

ir. W(im) J. Coenraad HonFIRSE

Ik ben een gepensioneerd Senior Adviseur spoorwegbeveiliging, met ruime ervaring in het specificeren, ontwikkelen, auditeren en certificeren van treinbeveiligings- en beheersingssystemen. Past president 2007-2008 van de Institution of Railway Signal Engineers (IRSE).

Ik heb (hoop ik) naast een grondige kennis van de in Nederland toegepaste systemen, van sneltram tot hogesnelheidslijn, uitgebreid ervaring opgedaan met systemen en procedures in Europa en de Verenigde Staten door mijn betrokkenheid bij internationale organisaties als IRSE, UIC en ERRI en bij het ETCS project. Ik was letterlijk vanaf de start in 1989 van het project betrokken bij het ETCS project, dat we nu als ERTMC/ETCS aanduiden en heb aan een aantal grote projecten in Nederland, Denemarken en de UK meegewerkt aan de uitrol ervan. Het is ironisch, maar ook tekenend voor ERTMS, dat de landelijke uitrol in Nederland pas na mijn pensionering start.

Ik ben redelijk bedreven in het ontwerpen van systeem-concepten en ontwikkelingsstrategieën en een specialist op het gebied van spoorwegveiligheidsfilosofieën. Tegenwoordig houd ik me vooral bezig met Safety -en Certificerings-management.

Deze site neemt (voorlopig?) de plaats in van het boek dat ik wellicht ooit zou willen schrijven over mijn vakgebied. Wie weet vinden we daar ooit de tijd voor. Ervaringen van anderen met het in eigen beheer schrijven en uitgeven van boeken stemmen wat sceptisch over de "business case" voor zoiets. Bovendien kan een website organisch groeien.

Voor meningen en andere varia verwijs ik naar mijn persoonlijke website. Hier probeer ik het zakelijk te houden.

Specialisaties: Specificatie, Ontwikkeling, Certificering, RAMSHE, Safety Management, Safety Case Delivery, Management van Independent Safety Assessors en Notified Bodies

Laatste update: 30 april 2023