Treinseparatie


De functie die garandeert dat elk deel van de infrastructuur op elk moment van de tijd slechts ten behoeve van één enkele trein gereserveerd of gebruikt kan worden. De afstand tussen twee treinen, de "separatie", moet altijd groot genoeg zijn om te garanderen dat er voldoende remweg is om tot stilstand te kunnen komen voordat een aanrijding plaatsvindt. Daarbij wordt in de praktijk vrijwel altijd op "absolute remwegafstand" gereden, de aanname is dat de voorste van twee achter lekaar aanrijdende treinen vrijwel onmiddellijk tot stilstand kan komen, bijv door een ontsporing, zodat de tweede trein altijd moet kunnen remmen voor het op waar zich op dat moment de achterzijde van de vooruit rijden trein bevind.

Vrije baan en stations


We verdelen de spoorweg in emplacementen en vrije banen. De vrije baan, een stuk spoor tussen twee emplacementen, of preciezer twee plaatsen waar via één of meer wissels uit twee rijwegen gekozen kan worden, wordt verdeeld in een of meer blokken. Een blok is een spoorgedeelte, normaal gesproken begrensd door seinen, waarin zich niet meer dan één trein mag bevinden. Het blokstelsel is een "systeem" dat de treinseparatie functie vervult. Het uitsluiten van strijdige rijwegen beperkt zich tot het voorkomen van het toelaten van treinen met tegengestelde rijrichtingen.
De treinseparatie functie op de vrije baan voorkomt frontale botsingen en achteroprijdingen.