Cursus Technisch Ambtenaar


In het kader van ons voornemen om "oud" opleidingsmateriaal en achtergrondkennis te ontsluiten, presenteren we U uit de archieven van Vialis en Arjan Förrer de gescande cursus voor opleiding tot technisch ambtenaar, waarschijnlijk uit 1952 of kort daarna, met nog wat aantekeningen van de oorspronkelijke cursist.

Het scannen van de tekeningen gebeurde door ProRail, afdeling ICB (InfraConfiguratieBeheer) van InfraInformatie in InfraManagement.