ATB BaanapparatuurDeel 1 van de "tijdelijke uitgave" versie 1975, tekst en tekeningen.

Uit de inleiding:

Dit schriftuur en de bi¡behorende tekeningen pogen een inzicht te geven ln de samenstelling en de werking van de bij deNS ln toepassing zijnde apparatuur¡ voor Automrnatische Trein Belnvloeding.
Of deze poging geslaagd genoemd, mag worden, wordt door de samensteller aan het oordeel van de lezer overgelaten.
Bij de opzet werd min of meer een scheidslijn gehandhaafd tussen de baanapparatuur (eerste deel) en de treinapparatuur (tweede deel) o.m. in verband. met de verlangde mogelijkheid van aparte bestudering.

ATBEG Remcurve

Lees hier de tekst van de cursus ATB Baanapparatuur
Bekijk hier de tekeningen bij de cursus ATB Baanapparatuur